75 683 keer bedankt om op ons te stemmen!

ÉÉN DOELSTELLING:

Kunnen stemmen voor een niet-toegewezen zetel

We leven in een democratie die het toelaat om blanco of ongeldig te stemmen, of zelfs om niet op te dagen tijdens de verkiezingen terwijl er een opkomstplicht geldt.
Dat heeft als resultaat dat de blanco en ongeldige stemmen wel worden geteld, maar niet meegerekend bij het toewijzen van de parlementaire zetels. Daardoor worden na elke federale verkiezing honderdduizenden stemmen niet vertegenwoordigd in ons parlement.

Blanco icon

ENKELE CIJFERS

Blanco icon

ONS VOORSTEL

Blanco icon

ONZE BOODSCHAP

Blanco icon

ONZE LIJSTEN

BLIJF OP DE HOOGTE

NIEUWSBRIEF

Blanco icon

ENKELE CIJFERS

Blanco- en ongeldige stemmen

In 2014 waren er 412.951 blanco en ongeldige stemmen. In 2019 steeg dat aantal met 6,09% tot 438.095. Dat betekent 6% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen gaan niet naar de meerderheid of naar de grootste partij.
Deze stemmen worden gewoon niet meegerekend bij de verdeling van de zetels, en geven zo indirect meer gewicht aan het geheel van de verkozen partijen. Omdat er geen zetels toegewezen worden aan blanco of ongeldige stemmen, worden deze in verhouding verdeeld over de verkozen partijen.

Niet gaan stemmen

Tijdens de verkiezingen van 2014 zijn 851.278 personen niet komen opdagen om te stemmen. In 2019 is dit cijfer gestegen met 11,5 %, tot 949.076 personen. Deze worden niet vertegenwoordigd in de verkiezingsurnes.

Niet gaan stemmen

Tijdens de verkiezingen van 2014 zijn 851.278 personen niet komen opdagen om te stemmen. In 2019 is dit cijfer gestegen met 11,5 %, tot 949.076 personen. Deze worden niet vertegenwoordigd in de verkiezingsurnes.

De niet-stemmers vertegenwoordigen zo bijna 12% van de kiezers.

Van rechtswege geldt een opkomstplicht in België, maar in de praktijk worden mensen die niet komen opdagen bij de verkiezingen niet vervolgd.

Gebrek aan vertegenwoordiging

Aan deze cijfers kunnen de stemmen voor partijen die de kiesdrempel niet haalden nog worden toegevoegd. 20 partijen die in totaal 276.074 stemmen (3,8%) gehaald hebben in 2019, blijven achter zonder enige vertegenwoordiging.

Alles opgeteld zijn op die manier 1.663.245 personen niet vertegenwoordigd in het parlement.
Eén op vijf (20,36%) van de stemgerechtigden heeft geen mandaat gegeven, of willen geven aan zij die ons feitelijk vertegenwoordigen.

Gebrek aan vertegenwoordiging

Aan deze cijfers kunnen de stemmen voor partijen die de kiesdrempel niet haalden nog worden toegevoegd. 20 partijen die in totaal 276.074 stemmen (3,8%) gehaald hebben in 2019, blijven achter zonder enige vertegenwoordiging.

Alles opgeteld zijn op die manier 1.663.245 personen niet vertegenwoordigd in het parlement.
Eén op vijf (20,36%) van de stemgerechtigden heeft geen mandaat gegeven, of willen geven aan zij die ons feitelijk vertegenwoordigen.

30 zetels

In de praktijk wil dit zeggen dat de partijen die ons vertegenwoordigen in het parlement 30 ‘bonuszetels’ innemen. Zetels die cadeau gedaan worden aan partijen die al een zetel behaald hebben.

30 zetels. Dat zijn 30 salarissen, 30 forfaitaire vergoedingen, 30 uittredingspremies, 30 betaalde pensioenen en parlementaire medewerkers dankzij kiezers die niet voor hen gestemd hebben. Het gaat over meer dan 15 miljoen euro per jaar.

Bron : De Kamer; L’écho

Blanco icon

ONS VOORSTEL

We geloven niet dat de traditionele partijen in de toekomst wel rekening zullen houden met deze honderdduizenden niet meegetelde stemmen en de bijhorende zetels vrijwillig zullen afstaan. Dat zou een verlies betekenen aan politieke slagkracht en financiële middelen.

Om deze stemmen wél vertegenwoordigd te zien in het parlement pleit Partij BLANCO voor het toevoegen van een extra keuzemogelijkheid op het stembiljet zodat kiezers ook kunnen stemmen voor een niet-toegewezen zetel in de Kamer.

Om de nodige veranderingen aan de kieswet te realiseren en een grondwetsherziening voor te bereiden, dient Partij BLANCO voor de federale verkiezingen in juni 2024 in elk van de 11 kieskringen een kieslijst in. 

Verkozenen zullen twee opdrachten hebben:

  1. Werken aan de wijziging van de kieswet en de herziening van de grondwet voorbereiden, teneinde het programmapunt te kunnen realiseren.
  2. Bij iedere stemming in de Kamer aanwezig zijn en zich tijdens iedere stemming onthouden. Ze zullen niet deelnemen aan de debatten en geen enkele mening uiten over een ander onderwerp dan het enige programmapunt. Alleen bij voorstellen die nodig zijn in functie van het bekomen van de keuzemogelijkheid voor de niet-toegewezen zetel op het stembiljet zullen de Partij BLANCO verkozenen ‘voor’ stemmen.

Eenmaal het programmapunt gerealiseerd, verliest Partij BLANCO haar bestaansreden, wordt ze ontbonden en vloeit het saldo van de partijkas terug naar het potje van de belastingbetaler.

Blanco icon

ONZE BOODSCHAP

De primaire boodschap is een oproep aan de kiezer: ga na of er een partij bestaat die jouw ideeën, waarden en visies kan vertalen in het parlement, en of er kandidaten zijn die jouw vertrouwen genieten om je daar te vertegenwoordigen. Oordeel vooral zelf.

Als geen enkele partij overtuigend genoeg is zijn er nu twee opties:

  1. Klassiek blanco stemmen, ongeldig stemmen of niet gaan stemmen en hiermee de stem versterken van de kiezers die gekozen hebben voor een partij die de kiesdrempel gehaald heeft, of
  2. Voor ‘Partij BLANCO’ stemmen en zo ‘geldig’ voor niets of niemand kiezen. Tegelijk ondersteunt die kiezer de aanpak van Partij BLANCO om op termijn de keuze voor een niet-toegewezen zetel structureel mogelijk te maken.