Ewout Ramon

West-Vlaanderen

Lijstnummer 19 – Lijsttrekker

Ewout Ramon is 34 jaar, geboren te Kortrijk en groeide op in Kuurne. Hij studeerde politieke wetenschappen in Gent en Istanbul, en behaalde zijn masterdiploma in de Europese Studies in Leuven. Hij werkte eerder voor de universiteit van de Verenigde Naties in Brugge, voor Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, en is momenteel aan de slag bij de Universiteit Gent als coördinator van het levenslang leren in West-Vlaanderen.

“Het kiessysteem kan en moet eerlijker. Ik vermoed dat sommigen zullen zoeken naar kwaadheid of afkeer in onze boodschap, maar ik engageer me voor Partij BLANCO net uit liefde voor politiek en politieke systemen. Voor mij is het meewerken aan politieke vernieuwing. Mensen die zich niet (meer) herkennen in het politieke aanbod moeten ook dat signaal kunnen geven. En dat signaal mag dan ook gevoeld worden.

Vandaag kan dergelijk signaal in het stemhokje niet gegeven worden. Wellicht zijn er ook daarom veel thuisblijvers op de dag van de verkiezingen. Ze weten dat blanco stemmen geen zin heeft omdat het compleet genegeerd wordt. Sommigen kiezen er dan voor om hun ongenoegen te uiten door een zogenaamde proteststem uit te brengen, maar dat is dan op een partij en voor een programma waar ze au fond niet achter staan. Volgens ons ontbreekt één fundamentele optie op het stembiljet, namelijk de mogelijkheid om voor niets of niemand te kiezen. Zo’n keuze is even valabel als om het even welke andere keuze, voor om het even welke reden, en moet als een geldige stem beschouwd worden in de zetelverdeling.

Met de keuzemogelijkheid voor een niet-toegewezen zetel hebben mensen de optie om een volledig neutrale proteststem uit te brengen, mét impact. Het zorgt voor een legitieme weergave van ongenoegen, protest, antipolitiek, ontgoocheling en apolitieke gevoelens in het parlement, het houdt politici scherp, zet aan tot reflectie en kan verdere politieke vernieuwing aanwakkeren.

Als uit een bevraging i.o.v. Knack en Le Vif blijkt dat 50% van de Belgen blanco stemmen wil laten vertalen in lege zetels (september 2023) – dat gaat dus verder dan wat wij voorstellen – dan lijkt mij dat de tijd rijp is voor ons initiatief.”

Opiniestuk: kiezen voor niets of niemand is ook een keuze