Marian De Grauwe

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen wordt de lijst 21 voor Partij BLANCO getrokken door Marian De Grauwe. Haar kledingzaak is al 27 jaar een vaste waarde in centrum  Gent. Ze is  werkgever, initiatiefnemer, creatieveling en moeder.

Quote van Marian:
Politiek en beleid hebben me altijd geboeid. Ook burgerzin vind ik heel belangrijk.


Hoe men de laatste jaren in België aan politiek doet heeft ervoor gezorgd dat ik politiek dakloos geworden ben. Wie is er nog een voorbeeld voor zijn burgers? Wie vertegenwoordigt nog echt de noden en bezorgdheden van het volk? 

Aan de zijlijn staan en commentaar geven helpt niet om hier iets aan te veranderen. Niet stemmen is de meerderheid carte blanche geven. Extreem stemmen en iets steunen waar je niet achter staat, kan ook niet de bedoeling zijn. Wat is het alternatief? 

Toen ik hoorde over Partij BLANCO was ik het idee meteen genegen. In het federaal parlement zichtbaar maken dat er een grote groep burgers het niet meer eens is met de huidige gang van zaken. Dat is pas democratie en daar wil ik actief aan meewerken. Zonder woorden kan je vaak meer bereiken. Zichtbaar stil en neutraal een halt toeroepen aan de huidige manier van aan politiek doen.