Wat is de politieke boodschap van Partij Blanco ?

Het doel van Partij Blanco is dat kiezers die vinden dat geen enkele andere partij hun stem verdient, correct vertegenwoordigd worden in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Partij Blanco is van mening dat de stemmen van deze kiezers het best vertegenwoordigd worden door een ‘niet-toegewezen zetel’, dus niet door een zetel die toegekend wordt aan één van de andere partijen.
Om dit doel te bereiken, werd Partij Blanco opgericht met slechts één programmapunt: de Belgische wetten zodanig wijzigen dat kiezen voor een ‘niet-toegewezen zetel’ mogelijk wordt.

Indien U verkozen wordt dan wordt U betaald om U te onthouden bij de stemming?

De verkozenen van Partij Blanco zullen twee zaken doen:

Werken aan een hervorming van de Grondwet en de kieswet, zodat de nieuwe optie ‘kiezen voor een niet-toegewezen zetel’ mogelijk wordt. Deze hervorming vereist een aanzienlijke hoeveelheid werk, waarbij de gekozen functionarissen van Partij Blanco zullen worden bijgestaan door deskundigen op diverse terreinen.

De burgers die voor Partij Blanco gestemd hebben, vertegenwoordigen in de Kamer. Bij elke stemming die in de Kamer plaatsvindt, moet er een bepaald aantal vertegenwoordigers aanwezig zijn om de stemming te kunnen laten doorgaan. (https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/nl_13_02.pdf).

Bij afwezigheid van de verkozenen van Partij Blanco zou dit aantal misschien onvoldoende kunnen worden waardoor Partij Blanco de facto een actieve oppositie partij zou worden. Dit is niet wat Partij Blanco wil. Daarom engageren de verkozenen van Partij Blanco zich ertoe aanwezig te zijn en zich te onthouden bij élke stemming in het Parlement, behalve bij de stemming over ons eigen voorstel.
Eenmaal dit doel bereikt is, heeft Partij Blanco geen bestaansreden meer en zullen we bij de eerstvolgende verkiezingen geen kieslijsten meer indienen.

Bestaat er geen risico op nog meer situaties waarbij het Parlement geblokkeerd wordt door niet-toegewezen zetels?

De realiteit (bijna 440.000 Belgen stemmen blanco of ongeldig) vertegenwoordigen zal niet leiden tot blokkeringen. Een meerderheid zal zich vormen tussen de partijen die een federale regering wensen te vormen, echter het aantal kiezers die voor hun gestemd hebben zullen meer representatief zijn.

Het Parlement is een plaats van debat waar de partijen hun argumenten uitwisselen. Waarom daar enkel zijn om zich te onthouden ?

Eenvoudig omwille van de democratie, om een realiteit te vertegenwoordigen die genegeerd wordt: honderdduizenden kiezers die een keuze gemaakt hebben die nu niet in rekening gebracht wordt.

Wat gaat U doen met de dotaties die U zal ontvangen ?

Om de eerste euro aan subsidie te ontvangen zal er ten minste 1 verkozene moeten zijn. Deze zal een salaris krijgen zoals elke vertegenwoordiger in het Parlement.

De ontvangen subsidies dienen maar 1 project : de Grondwet aanpassen teneinde rechtstreeks te kunnen stemmen voor een niet-toegewezen zetel, zonder dat daarvoor Partij Blanco nodig is.

Dit enige programma punt voor het Parlement brengen zorgt voor noodzakelijk en grondig onderzoek, hetgeen geld zal kosten. (Quorum, aantal zetels nodig voor een meerderheid, etc. )

Onze partij heeft geen enkel winstoogmerk en we zullen transparant zijn omtrent onze uitgaven. Eens de partijdoelstelling bereikt, zal het saldo van de partijkas geschonken worden aan een goed doel.