Wat is de politieke boodschap van Partij Blanco ?

Partij Blanco is neutraal en zonder politieke mening. We hebben geen enkele andere eis dan de vertegenwoordiging van de kiezers die een protest stem willen uitbrengen.

Indien U verkozen wordt dan wordt U betaald om U te onthouden bij de stemming?

Ja want er is werk aan de winkel.

We zullen aanwezig zijn in de Kamer en ons onthouden bij elke stemming die daar uitgebracht wordt. Ons objectief is om een vertegenwoordiging te hebben voor elke proteststem die uitgebracht wordt zonder dat daar een partij voor nodig is.

Eenmaal dit doel bereikt is heeft Partij Blanco geen bestaansreden meer, zullen we geen kieslijsten meer indienen en gaan onze verkozenen ander werk zoeken.

Bestaat er geen risico op nog meer situaties waarbij het Parlement geblokkeerd wordt door lege zetels?

De realiteit (bijna 440.000 Belgen stemmen blanco of ongeldig) vertegenwoordigen zal niet leiden tot blokkeringen. Een meerderheid zal zich vormen tussen de partijen die een federale regering wensen te vormen, echter het aantal kiezers die voor hun gestemd hebben zullen meer representatief zijn.

Het Parlement is een plaats van debat waar de partijen hun argumenten uitwisselen. Waarom daar enkel zijn om zich te onthouden ?

Eenvoudig omwille van de democratie, om een realiteit te vertegenwoordigen die genegeerd wordt: honderdduizenden kiezers die een keuze gemaakt hebben die nu niet in rekening gebracht wordt.

Wat gaat U doen met de dotaties die U zal ontvangen ?

Om de eerste euro aan subsidie te ontvangen zal er ten minste 1 verkozene moeten zijn. Deze zal een salaris krijgen zoals elke vertegenwoordiger in het Parlement.

De ontvangen subsidies dienen maar 1 project : de Grondwet aanpassen teneinde rechtstreeks te kunnen stemmen voor een lege zetel, zonder dat daarvoor Partij Blanco nodig is.

Dit enige programma punt voor het Parlement brengen zorgt voor noodzakelijk en grondig onderzoek, hetgeen geld zal kosten. (Quorum, aantal zetels nodig voor een meerderheid, etc. )

Onze partij heeft geen enkel winstoogmerk en we zullen transparant zijn omtrent onze uitgaven. Eens de partijdoelstelling bereikt, zal het saldo van de partijkas geschonken worden aan een goed doel.