ÉÉN DOELSTELLING

Kunnen stemmen voor een niet-toegewezen zetel

Onze democratie laat de blanco stem toe tijdens verkiezingen en bestraft de afwezigen niet, ook al geldt er een opkomstplicht.

Met wat als resultaat ?

De blanco- en ongeldige stemmen worden geteld maar worden niet in rekening gebracht bij het toewijzen van de parlementaire zetels. Daardoor worden honderdduizenden stemmen niet vertegenwoordigd in ons Parlement, bij elke federale verkiezing.

ENKELE CIJFERS

ONS VOORSTEL

ONZE BOODSCHAP

ENKELE CIJFERS

Blanco- en ongeldige stemmen

438.095 blanco- en ongeldige stemmen waren er in 2019, of 6% van de stemmen. Ze waren met 412.951 in 2014, of een stijging met 6,09 %.

Blanco- en ongeldige stemmen gaan niet naar de ‘meerderheid’ of naar ‘de grootste partij’. Deze stemmen, die niet meegerekend worden bij de verdeling van de zetels, geven gewoon meer gewicht aan het geheel van de verkozen partijen. Dit doordat er geen zetels worden toegekend aan de blanco- en ongeldige stemmen.

Niet gaan stemmen

Tijdens de verkiezingen van 2014 zijn 851.278 personen niet komen opdagen om te gaan stemmen. In 2019 is dit cijfer gestegen met 11,5 %, tot 949.076 personen. Deze zijn niet vertegenwoordigd in de verkiezingsurnes.

Niet gaan stemmen

Tijdens de verkiezingen van 2014 zijn 851.278 personen niet komen opdagen om te gaan stemmen. In 2019 is dit cijfer gestegen met 11,5 %, tot 949.076 personen. Deze zijn niet vertegenwoordigd in de verkiezingsurnes.

De personen die niet komen opdagen om te gaan stemmen vertegenwoordigen bijna 12% van de kiezers.

In de feiten blijft stemmen verplicht in België ook al worden personen die niet komen opdagen bij de verkiezingen niet vervolgd. De artikelen 62, regel 3 en 68 § 2 van de grondwet leggen dit vast.

Gebrek aan vertegenwoordiging

Aan deze cijfers voegen zich nog de stemmen toe van de partijen die de verkiezingsdrempel niet gehaald hebben. 20 partijen die in totaal 276.074 stemmen gehaald hebben in 2019, zonder enige vertegenwoordiging.

In totaal, zijn er 1.663.245 personen die niet vertegenwoordigd zijn in het Parlement. Een persoon op 5 (20,36%) van de stemgerechtigde bevolking heeft geen vertegenwoordiger gekozen van diegenen die ons feitelijk besturen.

Gebrek aan vertegenwoordiging

Aan deze cijfers voegen zich nog de stemmen toe van de partijen die de verkiezingsdrempel niet gehaald hebben. 20 partijen die in totaal 276.074 stemmen gehaald hebben in 2019, zonder enige vertegenwoordiging.

In totaal, zijn er 1.663.245 personen die niet vertegenwoordigd zijn in het Parlement. Een persoon op 5 (20,36%) van de stemgerechtigde bevolking heeft geen vertegenwoordiger gekozen van diegenen die ons feitelijk besturen.

30 zetels

 Daardoor kapen de partijen die ons vertegenwoordigen in het Parlement 30 zetels, zetels waarvoor hun kiezers geen stem hebben uitgebracht op hun stembrieven en die eigenlijk toebehoren aan anderen.

30 zetels, dat zijn 30 salarissen, forfaitaire vergoedingen, uittredingspremies, betaalde pensioenen en dit dankzij de stemmen van de kiezers die niet voor hun gestemd hebben. Meer dan 3,5 miljoen € per jaar.
30 zetels die verdeeld werden onder de Partijen en die, per zetel, 65.476,92 € opbrengen aan die respectievelijke partijen per jaar.

Bron : De Kamer

BLIJF OP DE HOOGTE

NIEUWSBRIEF

ONS VOORSTEL

We geloven niet dat de traditionele partijen vrijwillig een vertegenwoordiging of een zetel zullen toekennen aan deze honderdduizenden proteststemmen. Het zou synoniem zijn aan een potentieel verlies aan zetels en inkomsten voor hun partij. (zie cijfers en feiten)

Teneinde vertegenwoordigd te zijn, wenst Partij Blanco dat de kiezers de mogelijkheid zouden hebben om te stemmen voor een niet-toegewezen zetel in de Kamer.

Dit houdt een aanpassing in van de Grondwet teneinde deze mogelijkheid toe te voegen aan de stembrieven, naast de partijen die opkomen en de blanco stem.

Teneinde deze verandering aan de Grondwet mogelijk te maken zal Partij Blanco in juni 2024, kandidatenlijsten voorstellen in elk van de 11 kieskringen van dit land. Deze kandidaten zullen, eenmaal verkozen, twee opdrachten hebben:

  1. Aanwezig zijn in de Kamer teneinde zich te onthouden bij elke stemming. Ze zullen niet deelnemen aan de debatten en geen enkel advies geven omtrent gelijk welk onderwerp.
  2. Ze zullen werken aan een voorstel tot aanpassing van de Grondwet en dit voorleggen aan het Parlement.

Eens de 2 opdrachten vervuld, verliest de partij haar bestaansreden, wordt ze ontbonden en zal het saldo van de partijkas geschonken worden aan een goed doel.

De enige positieve stem die onze vertegenwoordigers zullen uitbrengen is diegene die de niet-toegewezen zetel mogelijk maakt.

ONZE BOODSCHAP

De eerste boodschap van Partij Blanco is om de kiezers de vrije keuze te geven omtrent de stem die ze wensen uit te brengen. Dat ieder de partijprogramma’s leest van de partijen die opkomen en daaruit zijn keuze maakt.

Indien geen enkele partij tegemoet komt aan de keuze van de kiezer dan zal deze 2 mogelijkheden hebben:

  1. Een blanco stem uitbrengen en zo de stem versterken van de andere kiezers die gekozen hebben voor een partij die de kiesdrempel gehaald heeft.
  2. Voor ‘Partij Blanco’ stemmen om zo te laten zien dat geen enkele partij hem bekoort en die zal leiden tot een niet-toegewezen zetel.