Steun ons

Een partij oprichten is het middel, niet het doel. Een partij oprichten is onvermijdelijk om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Een VZW oprichten hoort daarbij. Ook daarvoor is geld nodig.

Partij Blanco heeft geen enkel winstoogmerk en we zullen transparant zijn omtrent onze inkomsten en uitgaven.

We zijn niet voor partijkaarten of partijleden maar hebben desalniettemin centen nodig. We laten U de vrije keuze hoeveel U wilt bijdragen aan deze versterking van de democratie.
Steun ons nu, uw bijdrage maakt een verschil.

EĆ©nmaal het doel bereikt -het wijzigen van de Kieswet ten voordele van de protest stem- zal Partij Blanco ontbonden worden en het financieel saldo overgemaakt worden aan een goed doel.

Rekeningnummer van Partij Blanco: BE87 0689 4542 6994