Wie zijn wij?

We zijn Belgische burgers die zichtbaarheid willen geven aan een politieke keuze: de protest stem.

We hebben geen enkele politieke vertegenwoordiging en we dienen geen enkele overtuiging.

We vinden dat een nieuwe stemkeuze moet voorgesteld worden aan de kiezers die hun keuze niet vinden in het politieke aanbod : de lege zetel.

Wie zijn wij

ONZE MENSEN

Laurent

Laurent Ryckaert

Ik heb altijd een geldige stem uitgebracht, maar ik vind dat de kiezer ook de mogelijkheid moet hebben om te zeggen dat geen enkel politiek voorstel hem aanstaat, zonder te moeten stemmen op een partij waarvan hij de ideeën niet steunt. Dit is een kwestie van democratie.

Tegen protesterende kiezers zeggen dat ze blanco of ongeldig kunnen stemmen is te gemakkelijk, omdat ze als ongeldig worden beschouwd.

Raf

Raf Lens

Ik ben politiek dakloos, al jaren. Politieke partijen waar ik vroeger voor gestemd heb, zijn mijn vertrouwen kwijt. Telkens na de verkiezingen bleek geen enkele partij trouw aan haar beloftes of zelfs niet aan haar eigen partijprogramma.

Ik wil protesteren tegen de huidige politieke cultuur maar ik wens dat niet te doen door een stem uit te brengen op een (extreme) partij die mijn steun niet verdient en ten onrechte mijn proteststem zou gebruiken als steun voor haar programma.

Tot op heden kan ik mijn ongenoegen niet uiten in het stemhokje. Daarom ijver ik voor een lege zetel, uit protest. Ik nodig de huidige partijen uit om mij te overtuigen om tòch voor hen te stemmen, door hun geloofwaardig bestuur of door het voeren van constructieve oppositie.

In afwachting van die nieuwe politieke cultuur, los van particratie, kies ik voor een lege zetel.

Heb jij ook zin om actie te ondernemen en je protest te laten blijken? Blijf niet bij de pakken zitten maar neem contact op met ons om deel uit te maken van de Partij Blanco!

Jozef

Jozef De Meyer

Vlaming en politiek dakloos. Stelt zich vragen bij het systeem. Wil niet zomaar aan de zijkant staan maar er ook iets aan doen. Het politiek systeem werkt niet meer. Het moet aangepakt worden. De politieke klasse of de particratie zal hiertoe zelf geen fundamentele actie ondernemen, ook al wordt er veel over gepraat.

Het worden clans of familieverbanden die elkaar beschermen. De stem van het volk wordt quasi volledig genegeerd. Overtuigd dat Partij Blanco nodig is om een krachtig signaal te geven. Partij Blanco  gaat duizenden kiezers  de mogelijkheid geven om hiertegen te protesteren.

Rodrigo

Rodrigo Costa

Het wordt erg moeilijk om als burger echte veranderingen in de politiek teweeg te brengen. Het politieke centrum is meer dan ooit versplinterd, en de partijen daarbinnen worden steeds meer uitwisselbaar.

Ondertussen ontwikkelen zich aan de uitersten partijen die van de macht uitgesloten zullen blijven.

Voor mij is Blanco het ideale platform om een duidelijke boodschap te sturen naar de politiek en het systeem te raken waar het telt: de beschikbare politieke zetels in het parlement.