Wie zijn wij?

We zijn Belgische burgers die zichtbaarheid willen geven aan een politieke keuze: de protest stem.

We hebben geen enkele politieke vertegenwoordiging en we dienen geen enkele overtuiging.

We vinden dat een nieuwe stemkeuze moet voorgesteld worden aan de kiezers die hun keuze niet vinden in het politieke aanbod : de niet-toegewezen zetel.

Wie zijn wij

ONZE MENSEN

Laurent

Laurent Ryckaert

Ik heb altijd een geldige stem uitgebracht, maar ik vind dat de kiezer ook de mogelijkheid moet hebben om te zeggen dat geen enkel politiek voorstel hem aanstaat, zonder te moeten stemmen op een partij waarvan hij de ideeën niet steunt. Dit is een kwestie van democratie.

Tegen protesterende kiezers zeggen dat ze blanco of ongeldig kunnen stemmen is te gemakkelijk, omdat ze als ongeldig worden beschouwd.

Raf

Raf Lens

Ik ben politiek dakloos, al jaren. Politieke partijen waar ik vroeger voor gestemd heb, zijn mijn vertrouwen kwijt. Telkens na de verkiezingen bleek geen enkele partij trouw aan haar beloftes of zelfs niet aan haar eigen partijprogramma.

Ik wil protesteren tegen de huidige politieke cultuur maar ik wens dat niet te doen door een stem uit te brengen op een (extreme) partij die mijn steun niet verdient en ten onrechte mijn proteststem zou gebruiken als steun voor haar programma.

Tot op heden kan ik mijn ongenoegen niet uiten in het stemhokje. Daarom ijver ik voor een niet-toegewezen zetel, uit protest. Ik nodig de huidige partijen uit om mij te overtuigen om tòch voor hen te stemmen, door hun geloofwaardig bestuur of door het voeren van constructieve oppositie.

In afwachting van die nieuwe politieke cultuur, los van particratie, kies ik voor een niet-toegewezen zetel.

Laurent

Joke Mulders

De voorbije jaren is er veel gebeurd in België en in de wereld. De manier waarop ik en zo velen die mij lief zijn behandeld werden heeft mij diep geraakt.  Hierdoor ben ik meer en meer gaan beseffen dat er iets grondig mis is met ons huidige politieke systeem.

Ik ben mijn vertrouwen in alle heersende politieke partijen volledig kwijtgeraakt. Stemmen voor een extreem rechtse of extreem linkse partij leek mij lang de enige manier om dit kenbaar te maken, zelfs al kon ik mij niet in hun partijprogramma vinden.

Partij Blanco is voor mij hét alternatief om mijn ongenoegen te uiten op een manier die beter bij mij past. Een stem voor Partij Blanco is vijf jaar lang een aanklacht tegen het huidige systeem en een roep om beter. Meer en meer mensen beseffen dat het anders moet, maar zien nog niet hoe.

Duidelijk aangeven wat ik niet meer wil, is voor mij een eerste stap richting verandering.

Laurent

Valérie Lamesch

Iemand die zijn job niet naar behoren uitoefent, zal daar normaal gezien de nodige gevolgen van ondervinden. Ik zeg ‘normaal gezien’ omdat deze regel voor iedereen lijkt te gelden, behalve voor degenen die deel uitmaken van de politieke klasse.

Vandaag de dag kunnen wij als Belgische burgers geen echte sancties opleggen aan onze volksvertegenwoordigers wanneer ze hun beloftes niet nakomen of hun functie niet goed uitoefenen.

Erger nog: het huidige kiessysteem laat ons niet eens toe onze teleurstelling of ontevredenheid met de huidige politieke partijen op een behoorlijke manier te uiten. We worden als het ware gegijzeld in het stemhokje: ofwel geven onze stem toch aan een partij die ons niet bevalt ofwel stemmen we blanco of ongeldig of helemaal niet … met als gevolg dat onze stem uiteindelijk toch ten goede komt aan de partijen waar we niet meer voor wilden stemmen.

Dat moet veranderen! Als burger moeten we het alternatief krijgen om – net als bij het voetbal – een rode kaart te trekken als ons dat nodig lijkt. Voor mij vertegenwoordigt Partij Blanco dit alternatief, deze noodzakelijke verandering. Partij Blanco zal het mogelijk maken dat we op termijn voor een ‘niet toegewezen zetel’ kunnen stemmen. Dit is een krachtige boodschap voor de politieke klasse, en tegelijk een oproep. Het is een manier om de gekozen functionarissen eraan te herinneren dat zij in de eerste plaats ten dienste van de burger staan. Als zij hun job niet goed doen, zal het gevolg zijn dat hun zetel bij de volgende verkiezingen kan veranderen in een ‘niet toegewezen zetel’.

Ik ben ervan overtuigd dat deze verandering het belang van de burger weer in het centrum van de politieke bezorgdheid zal plaatsen en onze democratie zal versterken.

Laurent

Dirk Laenen

Ooit was er een tijd dat volksvertegenwoordigers het volk vertegenwoordigden. Ze luisterden naar hun kiezers en verdedigden standpunten waar hun kiezers om vroegen en bleven daaraan trouw, ook na de verkiezingen. Die tijd lijkt ver achter ons te liggen. Het parlement vertegenwoordigt al lang niet meer de kiezer maar volgt strikt en bijna slaafs een opgelegd partijprogramma. En de regering, die veelal het parlement links laat liggen, is ten prooi gevallen van lobbygroepen en niet democratische NGO’s. Dit allemaal samen resulteert in een protesterende maatschappij die zich zogenaamd politiek dakloos voelt of uit protest vlucht naar politieke extremen, zowel links als rechts. 

Waarom gebeurt dit ? Ik denk omdat er geen enkel neutraal alternatief bestaat.

Toen ik hoorde over de Partij Blanco en het eenvoudig maar even geniaal idee dat zij voorstelden was ik onmiddellijk verkocht. Eindelijk een manier om echt een proteststem uit te brengen zonder de extremen te versterken en tegelijkertijd de klassieke partijen een spiegel voor te houden. Als volksvertegenwoordiger moet je je plaats aan het halfrond verdienen en niet (profi)teren (van)op de politieke desinteresse van de burgers door een gratis parlementszetel op te vullen. Eerlijk is eerlijk. Daarom zet ik me dan ook heel graag in om van dit initiatief een succes te maken zodat we reeds vanaf 10 juni 2024 samen een verschil kunnen maken voor heel veel misnoegde kiezers. 

Laurent

Pascal Destrais

Het huidige Belgische politieke systeem verplicht de kiezers om naar de stembus te gaan, onder het mom van de democratie, maar biedt de kiezers vervolgens geen volledig scala aan democratische keuzes.

Het is momenteel voor kiezers onmogelijk om op democratische wijze hun verzet te uiten tegen wat aan keuzes wordt voorgelegd op het stembiljet: het is ’te nemen’ of ’te laten’. En in het geval van ’te laten’, aan wie dan? Precies! Net aan diegenen die men niet wilde kiezen! Zoek de fout !!!

Partij Blanco biedt de mogelijkheid om op vreedzame wijze zijn ontevredenheid met de voorgelegde programma’s te uiten.

Kiezers zullen eindelijk de mogelijkheid krijgen om met een “rode kaart” naar een politieke partij te zwaaien, zodat zij verplicht zullen worden eindelijk de regels van goed gedrag te respecteren.

Partij blanco wil niet het derde team zijn dat het speelveld betreedt, maar wil wél slechte spelers kunnen straffen!

Heb jij ook zin om actie te ondernemen en je protest te laten blijken? Blijf niet bij de pakken zitten maar neem contact op met ons om deel uit te maken van de Partij Blanco!

Jozef

Jozef De Meyer

Vlaming en politiek dakloos. Stelt zich vragen bij het systeem. Wil niet zomaar aan de zijkant staan maar er ook iets aan doen. Het politiek systeem werkt niet meer. Het moet aangepakt worden. De politieke klasse of de particratie zal hiertoe zelf geen fundamentele actie ondernemen, ook al wordt er veel over gepraat.

Het worden clans of familieverbanden die elkaar beschermen. De stem van het volk wordt quasi volledig genegeerd. Overtuigd dat Partij Blanco nodig is om een krachtig signaal te geven. Partij Blanco  gaat duizenden kiezers  de mogelijkheid geven om hiertegen te protesteren.

Rodrigo

Rodrigo Costa

Het wordt erg moeilijk om als burger echte veranderingen in de politiek teweeg te brengen. Het politieke centrum is meer dan ooit versplinterd, en de partijen daarbinnen worden steeds meer uitwisselbaar.

Ondertussen ontwikkelen zich aan de uitersten partijen die van de macht uitgesloten zullen blijven.

Voor mij is Blanco het ideale platform om een duidelijke boodschap te sturen naar de politiek en het systeem te raken waar het telt: de beschikbare politieke zetels in het parlement.